liiv kunst architectuur Kunst liiv didam liiv architectuur didam Interieur architectuur liiv kunstenaar architect liiv ontwerpbureau liiv didam ontwerpbureau liiv

LIIV Referenties

Opdrachtgevers die je voorgingen, schreven onderstaande referenties. We hopen hiermee een duidelijk beeld te geven wat je als toekomstige opdrachtgever van LIIV kan verwachten tijdens het ontwerp- en bouwproces.

Heb je interesse naar aanleidng van deze referenties? Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek bij jou op locatie.

VKSchurenLoil
vierkantwebsiteLIIVsfw
VKSpeckpompenNL
vierkantwebsiteLIIVsfw2

Sinds eind 2012 heeft SPECK POMPEN Nederland BV plannen om zich te vestigen op het industrieterrein 7Poort in Zevenaar. Eind juli 2013 is begonnen met de bouw van het huidige bedrijfspand aan de Stationspoort 10 te Zevenaar. Op 6 september 2013 is ons oude bedrijfspand aan de Lorentzstraat in Zevenaar door een allesverwoestende brand geheel verloren gegaan. Hierin stond ook de inventaris voor het nieuw te bouwen bedrijfspand. Door het verlies van deze inventaris en het casco bouwen van het nieuwe bedrijfspand, stond SPECK open voor een geheel nieuwe inrichting. Eind oktober 2014 is daarom contact gezocht met LIIV.

We hadden meteen een goed gevoel bij Linda en Ivo en binnen korte tijd kwam er een presentatie welke volledig aansloot op onze wensen. Van het eerste ontwerp zijn uiteindelijk slechts 1 stoel en 1 set lampen afgevallen, wat aangeeft hoe goed LIIV geluisterd had naar de wensen en ideeën van SPECK.

Gedurende de bouwperiode bleek de toegevoegde waarde van LIIV doordat de architect van de ruwbouw voor elke wijziging in het interieur volledig uitgewerkte tekeningen van LIIV ontving. LIIV verzorgde niet alleen tekeningen, maar begeleide gedurende de bouwperiode de hele inrichting. Niet alleen de  kleur van de wanden, meubilair, keuken, tussenwanden, balie, trappen werden door LIIV ontworpen en begeleid, maar ook het bestek, prullenbakken, verlichting, servies enz werd uitgezocht en geleverd door LIIV. 

Tevens is door LIIV samen met de hovenier een functionele kantoortuin ontworpen welke weer aansluit bij de rest van het bedrijfspand. 

De tevredenheid over de samenwerking tussen SPECK en LIIV heeft inmiddels geleid tot vervolgopdrachten, waarbij wederom gebleken is, hoe goed LIIV luistert naar haar opdrachtgevers.

Charl Stapelbroek, directeur Speck Pompen Nederland B.V.

LIIV: Out of the box, maar binnen de kaders.

Eigenlijk kun je LIIV in deze “oneliner” samenvatten. Maar zoals bij elke goede “oneliner” zit hier ook een hele wereld achter.

Voor het bouwen van een multifunctionele aanbouw aan ons huis waren we op zoek naar een architect. Bij 2 van de 3 architecten was het idee “standaard”. Bij ons eerste gesprek met LIIV was het ons al duidelijk: “dit is niet standaard”. Ivo begon niet met de vraag wat we direct wilde bouwen, maar met de vraag wat we uiteindelijk (op de lange termijn) van plan waren. Dus gericht op de toekomst. We maakten toen duidelijk dat we in fases wilde gaan bouwen. Er zou na de aanbouw nog een schuur komen en een hooiberg. En toen gaf hij al direct het advies het plan niet stap voor stap te maken maar als geheel: een masterplan. Dit typeert de aanpak van LIIV: niet direct alleen maar doen wat een klant vraagt, maar ook meedenken met die klant. Het gevolg was dat er een masterplan ontstond waar de verschillende fases toch één geheel vormden.

De aanpak om dit masterplan te ontwikkelen was ook typisch LIIV. Er werden een paar ideeën geschetst waarbij elk idee wel één of meer elementen had die “out of the box” waren. Verrassende ideeën die ons als opdrachtgevers weer aan het denken zette. Dat laatste is wel de bedoeling van LIIV: je moet als opdrachtgever wel meedenken want jij blijft degene die uiteindelijk beslist. Uiteindelijk werden elementen van verschillende ideeën samengevoegd tot een definitief plan. Daarbij hield LIIV wel in de gaten of dat plan binnen de kaders van de regelgeving paste. LIIV laat de beslissing dat iets “niet kan” niet over aan de gemeente, maar door zijn kennis en ervaring weet Ivo wat een gemeente wel of niet zal accepteren. Grote voordeel daarvan is dat er geen eindeloos lange procedures ontstaan. Dat bleek ook wel: onze vergunning was binnen 6 weken geregeld.

De begeleiding van de bouw hebben we zelf verzorgd, maar dat wil niet zeggen dat je niets meer hoort van LIIV. Regelmatig kwamen Linda en Ivo “even aanwaaien” om te kijken hoe de vorderingen zijn. Daarbij sneed het mes aan 2 kanten. Wij konden vragen stellen en zij konden kijken hoe bepaalde ideeën die in het masterplan zitten in de praktijk uitpakten zodat die ervaringen weer gebruikt kan worden bij nieuwe opdrachten. De term “aanwaaien” geeft ook de sfeer aan waarmee dit alles gebeurd: in een ongedwongen sfeer waarbij niet het gevoel gegeven wordt dat zij de deskundige zijn en de ander hun adviezen maar moeten opvolgen. Dat heeft tot gevolg dat het eindresultaat ook een resultaat is van de opdrachtgever en niet van de architect.

Al met al een aanpak waarbij niet alleen de ideeën soms “out of the box” zijn maar ook de aanpak zelf. Met als resultaat dat de opdrachtgever iets unieks krijgt dat toch van hem/haarzelf is.

Hans & Theo